Anh văn giao tiếp cấp tốc

  • Đang giảm giá
  • Regular price 6.680.000₫
Tax included.


Giá tiền 6.680.000 đồng 1 khóa, 8 buổi, 6 buổi trong lớp 1 tiếng 30 phút, 2 buổi ngoại khóa.

Khóa học Anh văn giao tiếp cấp tốc dành cho những học viên chưa biết tiếng Anh nhưng không có khả năng theo đuổi chương trình dài hạn. Chỉ trong vòng 6 buổi bạn sẽ có thể tự tin đối thoại về những chủ để quen thuộc trong cuộc sống.

Ngoài ra học viên còn có 2 buổi đi thực tập ngoại khóa để phô diễn khả năng tiếng Anh đã học trong thời gian qua. Đảm bảo giao tiếp được sau 8 buổi.

Cam kết chất lượng - Hoàn tiền 100% nếu không đạt kết quả sau khóa học.

Những khóa học tương tự:

       

Back to the top