Thành tích học viên

Đây là một số bạn học sinh có thành tích tốt do chúng tôi chọn ra bên cạnh rất nhiều các bạn khác. Các bạn chính là tấm gương sáng cho tinh thần hiếu học, cần cù, và quan trọng với hết là công sức của họ (cùng sự giúp sức nho nhỏ từ EFF) họ đã đạt kết quả đúng như mong muốn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Back to the top