Tài liệu tiếng Anh

Đây là chỗ có tài liệu tiếng Anh (trang web đang được xây dựng)

 Ngữ pháp

Hiện tại đơn Hiện tại tiếp diễn Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn Hiện tại hoàn thành đơn Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Từ vựng

  Restaurant Vocabulary Từ vựng nhà hàng Wheels Vocabulary Từ vựng bánh xe Around the City Vocabulary Từ vựng thành phố Around the City Vocabulary Từ vựng nghệ thuật Fairy Tales Vocabulary Từ vựng truyện thần tiên Sound of the wild Vocabulary Từ vựng tiếng thú Mid autumn Vocabulary Từ vựng trung thu Extra Vocabulary

Truyện tranh

  EFF 6 afraid of 7 sợ EFF What make milkshake EFF Blue paint Red paint EFF Two Tired EFF Lisa Noelle EFF No eye deer EFF Pop balloon EFF Left right

Back to the top